VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

2.1. Структура та функції ІОС для системи ПТО

ІОС для системи ПТО – це інтегрований, динамічний, відкритий веб-простір, функціонально спрямований на формування електронної взаємодії між суб’єктами системи ПТО та встановлення організаційних, педагогічних, комунікаційних і соціальних взаємозв’язків й умов, що забезпечують централізовану електронну навчально-методичну та організаційно-педагогічну підтримку навчального процесу.

Інформаційно-освітнє середовище ПТНЗ призначається для встановлення управлінських, методичних та навчальних зв’язків та використання адміністрацією для організації, контролю та реєстрації проведення занять в синхронному (в режимі реального часу) та асинхронному режимі за очної, заочної, екстернатної та дистанційної форми навчання.

ІОС міститьорганізаційні, управлінські, педагогічні, соціальні, економічні, правові, методичні та навчальні взаємозв’язки.

Середовище спрямовується наінформаційну електронну взаємодію між суб’єктами навчального процесу; централізоване електронне навчально-методичне та організаційно-педагогічне забезпечення освіти.

ІОС призначаєтьсядля спілкування та об’єднання освітян, розміщення електронних освітніх ресурсів, їх розподілу за рівнями освіти та компонування в окремі електронні вузли – віртуальні середовища; використання в процесі очного, заочного та екстернатного навчання; організації та проведення дистанційного навчання.

ІОС для системи ПТО забезпечить: оперативний доступ суб’єктів освітнього процесу до навчально-методичних матеріалів; можливість обміну професійною інформацією. Воно сприяє мотивації до отримання знань осіб, що навчаються; підвищенню рівня конкурентоздатності та мобільності освітян.

Інформаційно-освітнє середовище містить адаптивні, відкриті та гнучкі модулі, які можуть бути змінені відповідно до вимог та потреб користувачів.

Інформаційно-освітнє середовище (ІОС) для системи професійно-технічної освіти містить:

-                     освітньо-соціальну мережу, спрямовану на навчально-виховні цілі;

-                     онлайн бібліотеку;

-                     електронне середовище викладача з необхідним, інтуїтивно зрозумілим, інструментарієм;

-                     систематизовану мережу освітніх сайтів;

-                     електронне середовище для управління освітою;

-                     ресурс для моніторингу та аналітики навчально-виховного процесу.

Контентом інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ є: електронні навчальні аудиторії (класи) та взаємопов’язані технічні блоки (розклад, Календар, Пошук тощо).

Контентом електронної навчальної аудиторії (класу) є взаємопов’язані модулі: навчальна кімната, реєстрація учнів, дошка, он-лайн урок, розклад занять, домашнє завдання, реєстрація батьків, Пошук тощо.

Всі компоненти ІОС:

-                   доступні для різних операційних систем;

-                   інтуїтивно зрозумілі; легко адаптуються до технічного та програмного забезпечення різних версій пристрою користувача (комп’ютер, планшет, ноутбук тощо);

-                   динамічні, можуть підлягати адміністративному коригуванню;

-                   мають однотипний, зрозумілий інтерфейс, який є доступним для користувачів з різним рівнем підготовки до використання інформаційних технологій;

-                   не потребують спеціальних курсів для навчання користувача.

ІОС для системи ПТО рекомендується до використання у навчальному процесі (у процесі роботи в аудиторії та в позааудиторній роботі) та для підвищення професійного рівня викладачів; в організації та підтримці дистанційного навчання; у створенні інформаційно-освітнього середовища педагога та електронної аудиторії (класу), інформаційно-освітнього середовища навчального закладу, навчально-методичного центру чи наукової установи.

Складові ІОС мають можливість доповнення та модифікації в майбутньому.

Розроблення ІОС для системи ПТО ґрунтується на:

                   принципах дидактики: систематичності, системності, послідовності, доступності, науковості;

                   особистісно зорієнтованому, інтегративному, діяльнісному підходах;

-     принципах побудови електронного освітнього ресурсу:

  • адаптивності – врахування індивідуальних особливостей кожної особи, що навчається, можливість вибору індивідуальної траєкторії навчання;
  • керованості – можливості корегування процесу навчання на будь-якому його етапі;
  • інтерактивності – спілкування суб’єктів навчального процесу;
  • оптимальності – поєднання індивідуальної та групової роботи; підтримання в роботі стану психологічного комфорту осіб, що навчаються;
  • необмеженості змісту навчання тощо.

Функції ІОС для системи ПТО

-                   Інтеграція електронних освітніх ресурсів та їх компонування у віртуальні середовища.

-                   Підтримка очного, заочного та екстернатного навчання.

-                   Забезпечення організації та проведення дистанційного навчання.

-                   Забезпечення якісного та оперативного доступу суб’єктів навчального процесу до навчально-методичних матеріалів.

-                   Створення умов для обміну професійною освітньою інформацією.

-                   Неперервне формування середовища електронних ресурсів освітнього призначення.

-                   Створення умов мотивації до отримання знань осіб, що навчаються.

-                   Підвищення рівня конкурентоздатності та мобільності освітян.

Прокоментувати:

вгору