VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

2.3. Веб-бібліотека ІОС для системи ПТО

Веб-бібліотека може наповнюватися авторами безпосередньо в мережі Інтернет, тобто в режимі реального часу – автор буде спостерігати за результатами своєї роботи і бачити кінцевий результат.

Залучення авторських ЕОР до веб-бібліотеки скасує дефіцит навчальних матеріалів, який спостерігається в країні в останні роки.

Веб-бібліотека містить електронні освітні ресурси (ЕОР) (електронні підручники, посібники, методичні рекомендації, словники, довідники, лабораторні практикуми тощо відповідно до «Положення про електронні освітні ресурси»), які побудовано на основі веб-технологій (у тому числі хмарних, технологій відкритих ресурсів тощо); можна використовувати за різних організаційних форм навчання (очної, заочної, екстернатної та дистанційної).

Веб-бібліотека володіє всіма можливостями веб-технологій: розподіл контенту на окремі сторінки (поіменовані як окремі розділи); гіпертекстовий зв’язок сторінок і розділів через контекстні гіперпосилання; можливість багаторазового редагування контенту за допомогою вбудованого редактора; використання вбудованої мови розмітки, яка дає змогу розмічати в тексті структурні елементи та гіперпосилання; форматування й оформлення окремих елементів контенту з урахуванням змін (версій) сторінок; порівняння редакційних версій контенту та відновлення ранніх варіантів; вставлення мультимедіа тощо.

Веб-бібліотека має інтуїтивно зрозумілу будову та зручну навігацію:

-                   через динамічну панель змісту відкривається гіпертекстове меню, у якому розділи розміщені в ієрархічному порядку;

-                   випадаючі пункти меню можуть розгортатися та згортатися;

-                   в меню підсвічується активний підрозділ;

-                   на активній сторінці відображаються всі «батьківські» категорії;

-                   крім розділів підручника та довідкової інформації, меню підручника містить колекції відео та зображень;

-                   анімаційні зображення (ілюстрації), призначені для демонстрації процесів у динаміці;

-                   вбудований глосарій (гіперпосилання) значно підвищує засвоєння термінів і визначень;

-                   для більш комфортного сприйняття інформації передбачено функцію збільшення-зменшення розміру шрифту;

-                   реєстрація на ресурсі та авторизований вхід дає додаткові можливості: пошук по сторінках підручників, створення закладок на обрані сторінки, забезпечення інтерактивної взаємодії.

Контентом веб-бібліотеки можуть бути: підручники, посібники, довідники, словники, практикуми, розробки до уроків, тем, занять (презентації, тести, роздатковий матеріал, відео, аудіо, рекомендації тощо).

Особливості веб-бібліотеки:

 1. Всі ЕОР структуровано, а також розташовано в Репозиторії.
 2. Репозиторій містить ЕОР в форматі PDF, DOC, архівах та інших форматах, які не є веб.
 3. ЕОР розподілені в категоріях: електронні підручники та посібники; словники, довідники; методичні матеріали; дидактичні матеріали; тестові завдання; конспекти лекцій; лабораторно-практичні роботи та студентські роботи.
 4. Контент веб-бібліотеки динамічно та неперервно розширюється – відповідно можуть бути внесені зміни до Головного меню, категорій та Репозиторію.
 5. Наповнення веб-бібліотеки відбувається безпосередньо в мережі Інтернет в режимі реального часу.
 6. Кожен окремий ЕОР може функціонувати як самостійний веб-ресурс, так і в складі веб-бібліотеки.
 7.  Кінцевий користувач може отримати доступ до платформи ЕОР як з основного сайту, так і ввівши її власну адресу.

ЕОР у веб-бібліотеці – динамічні засоби навчання, які мають простий інтерфейс; інтерактивний зміст; вбудований глосарій; галерею зображень; вбудовані відео та аудіо об’єкти; інтерактивні засоби перевірки рівня засвоєння знань (тести, кросворд); засоби масштабування робочого поля; засоби переходу на наступну/попередню сторінку.

ЕОР в інформаційно-освітньому середовищі для системи ПТО мають ряд переваг над аналогічними ресурсами в мережі Інтернет.

 1. Зберігання, поширення та забезпечення доступу до ЕОР і його опису здійснюється шляхом їх розміщення в електронних депозитаріях (а також на локальних і мережевих інформаційних ресурсах), які надають вільний (у технічному та правовому відношенні) доступ усім учасникам освітнього процесу.
 2. Використання зовнішніх депозитаріїв (веб-депозитаріїв) сприяє зменшенню навантаження на сервер платформи окремого ЕОР, а відтак, забезпечує швидкість обміну даними.
 3. Динамічність контенту ЕОР дозволяє не тільки повідомляти фактичну інформацію, забезпечену ілюстративним матеріалом, а й наочно демонструвати ті чи інші процеси, які неможливо відтворювати при використанні традиційних методів навчання.
 4. Відкривається більше можливостей для осіб, що навчаються, для самостійної та позааудиторної роботи: можливість вибрати глибину вивчення теми (диференціація навчання) та можливість вибору індивідуальної траєкторії навчання.
 5. Динамічність та відкритість ЕОР має можливість подальшого доповнення та внесення змін до текстового або ілюстративного матеріалу (відповідно до змін стандартів, навчальних програм тощо).
 6. Стає можливим активне використання таких педагогічних технологій, як проблемний виклад лекційного матеріалу, евристичний метод проведення практичних, лабораторних занять; моделювання різних виробничих ситуацій, що наближає навчальний процес до умов реальної професійної діяльності.
 7. Змінюється стратегія педагогічної взаємодії, за якої педагог стає не стільки носієм і передавачем наукової інформації, скільки організатором пізнавальної діяльності осіб, що навчаються, не тільки конструює зміст навчальної дисципліни (предмету), а й проектує процес навчання відповідно до навчальної програми.
 8. Простий, зрозумілий on-line доступ з головної сторінки ІОС, головної сторінки веб-бібліотеки або через введення адреси в пошуковому рядку системи Інтернет.
 9. Убезпечується робота всієї системи, оскільки відмова окремого сервера (крім сервера інтегруючого ресурсу) може спричинити припинення роботи лише одного електронного ресурсу.
 10. Припинення роботи сервера головного ресурсу не спричиняє відмови роботи окремого ЕОР, до якого може бути отриманий доступ введенням його безпосередньої адреси.
 11. За рахунок того, що кожен ЕОР має свою власну платформу, значно зростає швидкість обробки даних на самому сервері.
 12. Зменшується навантаження на окремий сервер щодо передачі даних, оскільки одночасне звертання до нього відбувається тільки тими, хто працює з даним конкретним ЕОР.
 13. Використання сторонніх депозитаріїв сприяє зменшенню навантаження на сервер платформи окремого ЕОР і швидкості обміну даними з кінцевим користувачем.

Прокоментувати:

вгору