VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

"База даних" - "Модем"

База даних – упорядкований набір взаємопов’язаних відомостей, даних про предметну частину.

Вебкамера – цифровий пристрій, призначений для передачі відео в реальному часі через інтернет.

Вебсайт– сукупність доступних для перегляду в інтернеті взаємопов’язаних електронних сторінок (інформаційних ресурсів), наповнених змістом різного характеру (тексти, зображення, відео, звуки тощо).

Віртуальний кабінет – електронний сервіс в інтернеті, який користувач має можливість налаштувати для власних потреб.

Доменне ім’я – це унікальне символьне ім’я на позначення конкретного вузла в просторі ієрархічних імен в інтернеті.

Електронна пошта – (від англ. email, або email, скорочення від electronicmail – електронна пошта) – популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін текстовими повідомленнями та вкладеними файлами будьякого змісту (текстовими документами, аудіо, відеофайлами, архівами, програмами тощо).

Електронний документообіг – процес обміну та розповсюдження документів, інформація в яких зафіксована в електронному вигляді.

Iнтернет (від англ. internationalnetwork – міжнародна мережа) – всесвітня система взаємосполучених комп’ютерних мереж.

Iнформаційна безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, запобігання нанесенню шкоди через неповноту, невчасність та невірогідність інформації, яку використовують.

Iнформаційна інфраструктура – комплекс програмнотехнічних засобів, організаційних систем і нормативних баз, що забезпечує взаємодію інформаційних потоків, функціонування і розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору певної країни чи організації.

Iнформаційно-комунікаційні технології – сукупність методів, засобів і прийомів, що забезпечують пошук, збирання, зберігання, опрацювання та обмін інформацією.

Комп’ютерна мережа – це система комп’ютерів, взаємопов’язаних за допомогою спеціального обладнання.

Комп’ютерна інфраструктура – сукупність комп’ютерів та допоміжних пристроїв, закладу, установи, організації.

Локальна мережа – група персональних комп’ютерів або периферійних пристроїв, об’єднаних між собою високошвидкісним каналом передачі цифрових даних на відносно невеликій території.

Мережевий комутатор (від англ. networkswitch – мережевий перемикач) – програмноапаратний пристрій, призначений для з’єднання декількох вузлів комп’ютерної мережі в межах одного сегмента (об’єкта бази даних).

Модем – це прилад для перетворення цифрової інформації в аналогову й навпаки, головними характеристики якого є швидкість передачі даних, чутливість до перешкод на лінії та якість з’єднання. За видами модеми поділяються на аналогові й цифрові, внутрішні й зовнішні, програмні і апаратні.

Прокоментувати:

вгору